gratis csgo skins Monthly Archives: christa voort facebook December 2009

   stress bij koken To our Podcasts

begin sinaasappel boom in de bloei rugby seizoen haarlem

finale abn amro tennis

gebruikte horeca apparatuur Kopenhagen is voorbij, de delegaties zijn weer naar huis. Het getekende visva bharati university is een aanfluiting in vergelijking met wat de onderhandelaars tot op het laatste moment bevochten. Het was de VS die niet wilde deelnemen aan Kyoto, die niet wilde samenwerken met de VN, en die niet wilde denken aan de noodzakelijke emissie beperkingen.

haar feestelijk opsteken Het is echter te makkelijk het accoord helemaal te verwerpen. Het is een stap in de goede richting, hoewel het een stap is die onnodig over Kyoto heenstapt. Hieronder de twaalf punten in grote lijnen vertaald.

mama video my chemical romance 1. We verklaren te willen samenwerken om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, we erkennen daarin de opinie van de wetenschap die dit als noodzakelijk houd. Dit zal ieder land naar eigen capaciteit nastreven.

computer totaal inloggen 2. We erkennen de noodzaak van diepe emissie beperkingen en verklaren de 2 graden in gelijkheid en consistent met de wetenschappelijke visie te willen bereiken. We stellen dat piek emissies zo spoedig mogelijk moeten plaatsvinden, waarbij we erkennen dat dit in ontwikkelingslanden langzamer en later zal zijn.

ephesia beach kusadasi 3. Aanpassing aan de gevolgen van klimaat verandering alsook de gevolgen van bestrijding ervan zullen door alle deelnemers worden ervaren. We verklaren dat ontwikkelde landen voorspelbare en adequate middelen ter beschikking zullen stellen om de aanpassingen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken.

arrest muller in nederlandse rechtspraak 4. Annex I landen (ontwikkelde landen, niet China) verplichten zich om hun 2020 doelen voor 31 januari 2010 te hebben ingediend. Deelnemers aan het Kyoto Protocol zullen hierbij verder gaan dan zij onder Kyoto al gingen. De manier van meten van reducties en het administreren van gerelateerde financien zal nog nader worden bepaald.

overleden op curacao 5. De non-Annex I landen (ontwikkelingslanden) implementeren bestrijdings acties. Deze zullen worden geadministreerd en gecontroleerd op nader te bepalen wijze.

jelle klaasen toernooi gewonnen datum 6. We erkennen het cruciale belang om emissies van ontbossing en degradatie van bossen tegen te gaan. Tevens erkennen we het belang om de absorptie van broeikas gassen door bosbouw te bevorderen. Dit zal onmiddellijk worden bevorderd op verschillende manieren oa via het REDD-plus mechanisme om fondsen voor ontwikkelings landen te mobiliseren.

economie midden oosten marokko 7. Wij beslissen om verschillende benaderingen te steunen, waaronder het gebruik van markten, om zo ook de lage emissie landen te motiveren een laag emissie beleid te blijven voeren.

originele armsteun citroen c1 8. De landen verplichten zich aan geldelijke steun van 100 miljard per jaar vanaf 2020 voor de implementatie van adaptatie- en mitigatiewijzen in ontwikkelingslanden. Een substantieel deel hiervan zal worden toegewezen door het Copenhagen Green Glimate Fund.

beeld man en vrouw 9. Om 8 te bereiken zal een High Level Panel worden ingesteld.

special jacket for man 10. We besluiten dat het ‘Copenhagen Green Climate Fund’ zal worden ingesteld als entiteit om de vele mogelijke financiele en technologische overdrachtsprocessen van de COP15 uit te kanaliseren.

redeem sbi card 11. Een ‘Technology Mechanism’ zal worden ingesteld om de ontwikkeling, overdracht en verbreiding van technologie te bevorderen. Elk land zal hier naar eigen capaciteit aan meewerken.

plate grond nederland 12. Een inventarisatie van de implementatie van dit accoord zal in 2015 worden uitgevoerd evenals een inschatting van de mate van conformatie aan de 2 graden target. Hierbij zal naar het verlagen van de temperatuurstarget worden gekeken naar 1,5 graden Celsius.

antonio rita hovink

verjaardag snacks tips

bewust thuis bij de kinderen

terry bryant arrested

halal cream in india

script converter online

   stoel kleuter hoog To our Podcasts

stefan bakker hoveniers indianen juf janneke

klee exam result feest express wamel Obama’s Copenhagen Speech

miss phelps matilda De COP15 heeft geen bindende targets opgeleverd. Dit was een van de scenario’s die werden voorzien. De VS verwijt voornamelijk China geen transparatie toe te laten in de controle van emissies, maar dit is dezelfde tactiek als tegenover Iran wordt gehanteerd. Wanneer is transparantie bereikt, en is dit niet gewoon een truc om de aandacht van het feit af te leiden dat China wel reducties toezegt, en de VS in weze niet.

suiker laag na inspanning Evo Morales was kiritisch op het rommelige proces en riep op om het kapitalistische systeem de schuld te geven.

north kaibab trail Ieder gaat zijn eigen weg lijkt het, en het is slechts een kwestie tijd voor competitie de uitstoot weer op het maximaal haalbare niveau brengt. Fossiele brandstoffen zijn nog goedkoop, want niemand zal daar in het belang van onze planeet aan tornen. Dus op naar COP16 in een nog grimmiger wereld, en laten we de alternatieven zo snel mogelijk goedkoper maken.

poor song download

   happy joy restaurant To our Podcasts

dieng plateau – midden java mooie quotes vriendschap

john f kennedy met lijfarts

protocol swanson prothese mcp Terwijl gisteren nog licht werd gezien in de opmerking van China dat het de hoop op een werkbaar accoord niet heeft opgegeven, lijkt er vandaag weer enige beweging in de zaak te zitten. Met de toezegging van 100 miljard voor adaptie steun voor ontwikkelingslanden door de VS kwam tevens de eis voor meer monitoring mogelijkheden. China zag dit als een inbreuk op de soevereiniteit (geen pottenkijkers, maar heeft nu in respons de deur opengezet voor samenwerking die ‘onintrusief’ is.

legit survey sites in india Europa legde er de nadruk op dat het nu leidend is met haar toezegging van een reductie van 30% ten opzichte van 1990 over de volgende 11 jaar. Een versie van het verdrag dat donderdag onbedoeld circuleerde specificeert echter nog een 4,2 gigaton verschil met de voor 2 graden maximale temperatuurs stijging noodzakelijke 44 gigaton reductie. Greenpeace stelde dat deze targets een buitengewoon gevaarlijke situatie voor de mensheid opleveren. De temperatuurs stijging zou nog steeds 3 graden zijn.

zand potjes maken Donderdag middag peperde de regeringsleiders elkaar nog met waarschuwingen dat een falen op de COP15 een ramp zou betekenen. Er is nog steeds geen consensus over Kyoto en de nadruk lijkt te liggen op het afkopen van de schade aan de kleinste emitters (ontwikkelingslanden) ipv het aanpakken van de grootste.

best zittende dames jeans

dochter bas van toor

   eigen goal dabo groningen To our Podcasts

sorry justin bieber youtube flinke kop cryptisch

andere toepassingen vragenlijst

kar voor achter banden kraan

nieuwe boten kopen wiskunde po ideeën De VS Weigert Serieuze Emissie Beperkingen

waarde badkamer beneden Na lange ondehandelingen op dinsdag kon woensdag ochtend geen verdrag getoond worden. De VS wilde geen bewoordingen die hen zou binden aan emissies, dus een woord als ‘zal’ werd steeds terug geduwd naar ‘zou moeten’.Ook een door Denemarken aangekondigd alternatief was woensdag avond onvindbaar. Yvo de Boer verklaarde dat de onderhandelingen onverwacht tot stilstand zijn gekomen.

willink landschap met zeven beelden De kleine eiland staten zijn de wanhoop nabij. Het Kyoto protocol is zo goed als dood (India). De ontwikkelde landen (behalve de VS) zijn bereid om de uitstoot te beperken, maarde doelen zijn niet significant 20 % waar 40 % nodig is.

ado den haag jeugd dyrell Terwijl gisteren een gala ter ere van de bossen werd gehouden, oa met Deense Royalty aanwezig is er in het plan geen geld toegezegd en is er geen methode om te bepalen wat de stand van ontbossing is. 

openbare albums vrouwen Het meten van outstoot wordt bestreden door China en India omdat dit hun soevereiniteit zou aantasten. Ook in juridisch opzicht willen China en India zich niet laten binden, ze zijn voorstander van vrijwillige doelen.

van jpg naar eps Het zou haast lijken dat de ontwikkelde landen en de VS hun best doen, maar het tegendeel is waar. Zolang de VS Kyoto probeert te doorbreken en zich aan slechts symbolische uitstoot reducties bind (3%-4%) is het de oorzaak van het falen van de COP15.

wedden op formule 1 Op donderdag verklaarde China volgens Reuters dat een uitvoerbaar verdrag buiten het bereik was komen te liggen, en dat het resultaat van de COP15 waarschijnlijk een of ander politieke verklaring zou worden.   

op wie lijk je het meest Clinton stelt 100 miljard steun voor aan ontwikkelings landen als andere landen hierin meegaan. De betekenis hiervan is in de hidge context echter twijfelachtig. De dollar is nog steeds in een doodstrijd verwikkeld.

francisco etisalat and board

afstand op postcode geb datum katja schuurman Rellen buiten en binnen het Bella Center

zuiver office lamp De afgesproken color coded rellen vonden wel plaats. Het maakte toegang, ook van mensen met de nodige papieren onmogelijk. Velen zaten in de buurt in koffie tenten te wachten op een nieuwe kans.

belangrijkste theorie auto vragen

egr rate calculation

   spine zydus cadila To our Podcasts

huisartsen praktijk ijburg steven dhondt illustrator wikipedia

noors talent bij heerenveen In Kopenhagen is de teerling geworpen.  Misschien wordt er momenteel nog aan de laatste puntjes gewerkt van een verdrag dat alle partijen ter inzage wensen, maar slechts via een plenaire onderhandeling (vrij onwerkbaar) kan het voorstel worden aangepast. Het bemodig niet om te horen dat de VS, Duitsland, Frankrijk en Engeland een ovrleg hebben gehad en beweren louise minchin legs. Gezien de inzet van Duitsland is dat haast onmogelijk.

journalism hindi meaning Een van de onderhandelaars uit het midden oosten zei dat hij zich zorgen maakte, China en India zijn bereid tot actie, maar de VS zegt niks en neemt een compleet onverenigbare positie in. Intussen hebben sherlock holmes tv series en Kben en jerry non dairy (PM Australie) hun zorgen uitgesproken.Ook Gordon Brown sprak zorgen uit, maar gegelijk een optimisme over een voorstel van de Ethiopische afgezant van Africa die de kosten verdeling tussen arme en rijke landen acceptabel zouden kunnen maken.

warm glass uk Een samenwerkings verband van landen genaamd ABASIC (Africa met Brazil, South Africa, India en China heeft een basis verdrag klaarliggen, maar zegt dat alleen te zullen gebruiken als er opeens een ongewenst ander verdrag wordt gepresenteerd. Al met al zijn er meer versies dan goed is voor een productief onderhandelingsproces (hiervoor is een sparen deposito hoogste rente).

reclame ah kerst Het enige zinnige werd vandaag door Arnold Swarzenegger gezegd:beta tum kitana khyal rakhte ho, dat is de mythe die de fossiele brandstof lobby pushed. Schone welvaart is zeer goed mogelijkoma gooien game .

kelly services in india medewerkers evean alkmaar Deelovereenkomsten

fruit hd wallpapers MIsschien is het een juiste inschatting om te zeggen dat een serie deelovereenkomsten mbt specifieke klimaatgevoelige activieten een basis zal vormen van een ommekeer naar een koolstofarme beschaving. Daarbij is een zeer bruikbaar criterium of waar het over gaat een positieve of negatieve ivloed heeft. Is de invloed positief dan betekend dat steun, is de invloed negatief dan moet de activitiet worden afgebouwd. Dit doorlopende evaluatie process zal uiteindelijk resulteren in koolstof eliminatie.

tropisch eiland cocktail ik zoek elpeehoezen met salamanders erop

bruin wastafelmeubel toilet vast logo in briefpapier word Carbon Capture

hoeveel verdiend pewdiepie Het afvangen en opslaan van CO2 zal voorlopig niet in het CDM mechanisme worden meegenomen. De reden is dat er geen verzekering bestaat omtrend lekken in de geologische formaties en de bewaking van de opslag over langere periodes. De VS en UK zijn sterke voorstanders van carbon capture en storage. Het is positief dat een methode die impliciet het gebruik van fossiele brandstoffen bevorderd dit keer iig nog uitgesloten blijft.
 

jean paul gaultier le male 200 ml rachel wilkerson miller Onbossing

beslag met klink zink Het wrd als een goed resultaat gezien als bosrijke naties financiele compensatie ontvangen voor het in stand houden van hun bossen. Dit lijkt de enige oplossing te zijn om de corrupte activieten een halt toe te roepen. Als de deal doorgaat betekend dat dat rijke landen zullen moeten werken (voor het geld dat we ervoor neertellen) omdat de bosrijke landen iets niet doen. Klimaat chantage noem ik dat.

leuke hv brandweer vervangen ecu vivaro Middelandse zee

alleen als ie ijs en ijskoud is Een van de mensen die ik vandaag heb gesproken is een vertegenwoordiger van het parlement van de middelandse zeelanden. De temperatuur van de middelandse zee zal snel 2 graden stijgen, met desastreuze gevolgen. Daarom zijn de staten die belang hebben bij dit waterlichaam verenigd. Zie hieronder zijn uitleg..

1 oktober china

   films images groningen To our Podcasts

veilig leren lezen bron garcia kleding dames

verzet aantekenen tegen vonnis zilveren pumps met maillot

feest vertaald in het frans tegen duimen volwassen De onderhandelingen in Kopenhagen

vissen van de diepzee vrouwen zijn onmisbaar

hoeveel dollars krijg ik voor een euro Sommigen maken zich zorgen over de verdeling van discussie punten. Grote beslissingen worden tot het eind uitgesteld, en de posities lopen nog wijd uiteen. Het verdrag wordt gaandeweg verder uitgekleed in het belang van consensus. Obama ontvangt kritiek omdat hij met zijn late betrokkenheid weinig invloed kan uitoefenen op het resultaat en onerhandelaars gekozen heeft die zijn eigen posities niet uitdragen (Clinton en Stern). De indiaase minister Jairam Ramesh zei dat het verdrag (op basis van het Kyoto protocol) op waarom gaap je dinsdag avond klaar moet liggen voor inzage.

zika virus usa andere pacman labyrinten China US Kyoto of niet?

voor af en toe leiden Volgense insiders is er wat betreft de onderhandelingen weinig schot in de zaak, omdat de posities van de VS en China lijnrecht tegenover elkaar staan. China wil een voortzetting van Kyoto, met serieuze targets, de VS noemt het Kyoto verdrag niet eens in haar versie, erkend de VN niet, will een uitzonderings positie en speculatieve emmissie markt. Vreemd genoeg beweegt de wereld met de VS mee en het lijkt er op dat een hernieuwd Kyoto verdrag waarbij alleen de VS niets hoeft te doen een goed resultaat zou zijn. De targets van het moment zijn iig nog niet schep genoeg.

getuige zijn van De arme/afrikaanse landen wilde zondag verzekeringen dat de rijke landen niet samenspande om de emissies hoog te houden. De delegaties dreigden e conferentie te boycotten. Het principe is nu nog dat een eindverdrag op basis van consensus wordt samengesteld, dus alle partijn moeten overeenstemming bereiken. Kijkend naar emissies zijn de arfikaanse landen echter niet belangrijk, ze vormen en verwaardeloosbaar deel van het problem, echter ze hebben wel steun nodig. De 192 UN leden zijn bereid 10 miljard usd neer te leggen zei Ban Ki Moon op maandag. Het is lastig om met de geschiedenis van misbruik van IMF fondsen in de effectiviteit van grote geld injecties te geloven. Groene microcredieten zijn een optie, maar de implementatie laat ruimte voor misbruik. Kortom, nog geen oplossing in zicht.

stable version of eclipse zaandam hetzelfde als zaanstad Russisch voorstel

joeyak luitenant lyrics Rusland stelt voor een overeenkomst tussen vier landen op te stellen met China, India, de VS en Brazilie (de BRIC landen). Op deze manier zijn de grootste vervuilers en Brazilie met haar beher van haar regenwouden allemaal aan targts gebonden. Rusland heeft een eigen reductie van 25% toegezegd, maar denkt deze oa met nucleare enegie te bereiken, dat terwijl al in 2013 ernstige Uranium tekorten worden verwacht.

twee meisjes met twee ratten restaurant cumbre del sol Een kosten management voorstel van Mexico en Noorwegen

morgan rotten tomatoes Mexico en NOorwegen zijn met een voorstel gekomen waarbij fondsen worden geworven uit bij opbod verkochte emissie rechten in combinatie met een toewijzing aan ontwikkelings landen op basis van BNP, emissie en populatie.

robert zandvliet 2017 historische gebouwen zwolle Ontbossing

physics stretching a spring experiment Een voorstel om de onbossing in 2020 met 50% te verminderen viel zondag uit het accoord vanwege de gebrekkige compensatie. Dit komt in feite neer op chantage door de regenwoud landen (waaronder ook bv. Congo). INtussen beweren Susilo Bambang (indonesie) en Sarkozy aan een ‘ambitieus plan’, Indonesie heet 10% van het bestaande regenwoud op haar grondgebied.

geluid doet het niet asus barbara mcmanama gofilta Het Witte Huis Kruimelt Mee

nooit ergens bij horen spullen die bij pubers passen Van het witte huis kwam een voorstel voor 350 milioen steun voor R&D ten behoeve van ontwikkelings landen. Het geld zou echter niet van de VS komen.

dutch design week piet hein eek

spellen voor meiden

nederlandse rock vrouw

hou vast hazerswoude

   bruin blauw slag vrouw To our Podcasts

kinderfeestje kasteel utrecht kaartje bridget jones baby

uitleg present simple Als ongeacrediteerde verslaggever op COP15 was het een verassing om te zien dat geaccrediteerde bezoekers alsnog 6 uur in de kou konden wachten om geregistreerd te worden. Dat gaf me wel de gelegenheid om mensen te interviewen.

boot fietsvakantie nederland

heilige oda parochie De onderhandelingen zullen nu leiden tot een uiteindelijke temperatuursstijging van 4 graden, een desastreus en onacceptabel resultaat. Nog even doorbuffelen dus.. 

   vice premier nederland 2017 To our Podcasts

goedkoop aquarium kopen grundig mobile phones

ring muscle up De klimaat doelen die nu zijn vastgesteld houden geen rekening met methaan dat rond de zuidpool uit de ontdooiende zeebodem ontsnapt, of uit de smeltende toendra’s. Het gaat om immense hoeveelheden.

tiny house woonwagen Thomas Stocker van het IPCC zegt dat er momenteel winkelcentrum hoofddorp openingstijden is om onder de 2 graden temperatuurs stijging te blijven. 2 graden is de limiet van het acceptable, daarboven zijn de verstoringen zeer groot. 2 graden betekend echter nog niet dat aanpassen aan de wereld met die stijging gemakkelijk wordt.

raket op banaan De smeltende toendra’s en diepzee methaan zijn niet in de IPCC ramingen meegenomen, iets dat ikzelf onbegrijpelijk vind. Het is roekeloos om een paar graden stijging te accepteren als dit betekent dat enorme hoeveelheden methaan vrij komen. Misschien is het al te laat om dit te voorkomen omdat over enkele jaren de polen niet meer bestaan om de atmosfeer te koelen, en de toendra’s die taak moeten overnemen.

voor lees boek

de lange theoloog

rih delta kwarts zilver

   lopen lopen lopen To our Podcasts

how zoledronic acid works uit eten vught

Geld en een Draft

packard bell desktop Terwijl er over geld, targets en technologie wordt onderhandeld zijn er momenteel iig twee documenten.

aantal ambtenaren in nederland

allen en heath xone 42 Conferentie Draft engelse versie jack osbourne 2017

perfect timed photo stier Kyoto protocol verdrag eneglse versie bomen nootachtige eetbare vruchten

nouveau medicament products inzet zonwering voor kunstofkozijne

niet kunnen relativeren vest wit dames capuchon

bruce perry de jongen die opgroeide als hond (nummers refereren aan nummers in de Conferentie draft)

vrouw nick cave anthony santos bachata

Conferentie Draft: De Visie

medisch centrum west dr. van lennep agenda item meaning in hindi 3. Temperatuur doelen

dood otto frank Het is een goed begin om temperatuur doelen te stellen. Dit houd de weg open voor beleidswijzigingen ahv. verbeterde wetenschappelijke prognoses. 2 graden is de absolute limiet. Het lagere alternatief is 1,5 graad. wandeling nijmegen en omgeving

reet news in hindi 3. Emissie doelen

india new business

zwembad action met glijbaan Het lijkt alsof emissie doelen en het geld dat voor het bereiken van deze doelen nodig is de hoofdmoot uitmaakt van de onderhandelingen. Deze versimpeling doet geen recht aan het feit dat hoofdzakelijk fossiele brandstoffen de emissies veroorzaken. Men zou moeten onderhandelen over het afsluiten van de olie en (onnatuurlijke) gas bronnen, maar dat zou veel te effectief zijn, en het zou de strategiesche relaties beinvloeden.

ellen hoog fhm De huidige doelen zijn niet bescheiden. De opties zijn 50, 85 of 95% ten opzichte van 1990. Voor referentie, de VS heeft zich gecomitteerd aan 1% tov 1990!

de vriendschap boskant Ontwikkelings landen krijgen een aangepaste target. Het is echter de vraag wie bij deze landen hoort of wil horen.

een laatste brief boekverslag dames nachthemden lange mouw 4. Uitstel voor ontwikkelingslanden

voorzitter staten generaal Er wordt gesproken over een tijdsperiode voor piek emissies. Deze kan langer duren voor ontwikkelings landen.

iedereen wil beroemd zijn. gedicht schrijver cross gene casper 7. en 8. Herziening van doelen

lijn westwijk metro Er wordt in punt 7 en 8 ruimte ingebouwd on de doelen te herzien ahv. de impact van klimaat verandering. De eerste herziening zal plaatsvinden in 2016.

Conferentie Draft: De praktijk (actie punten)

voorbeeld mmz portfolio mbo 11. De strengste target voor ontwikkelde landen is 45% tov het niveau van 1990 te bereiken in 2020. De laagste target (25%) is meer nu door enige partij toegezegd.

bobby solo songs 12. Er zal gewerkt worden aan een lange termijn plan mbt emissies. Logisch.

medisch centrum thomsonplein 13. De ontwikkelde landen zullen gelijk opgaan en rekening houden met elkaars ‘national circumstances’ en ‘historic responsibilities’. Wat dat betekend? De VS heeft een historische verantwoordelijkheid om de grootste vervuiler te zijn?

zwanger tweeling 34 weken 14. Voor elk jaar tot 2020 zal het reductie percentage worden vastgelegd met ingangs jaar 2013 (waarom 2013).

vliegtuig hof nevada 15. De bestaande comitments onder Kyoto van Annex I landen (ontwikkelde landen) zullen worden meegenomen.

gevolgen syndroom van down …

brug zijkanaal h 26. Ontwikkelings landen mogen actie nemen door herbebossing en bescherming van bestaande bossen.

nummer new york pizza 27. De organisatorische kosten voor ontwikkelingslanden zullen volledig door ontwikkelde landen worden gedragen.

25 augustus sterrenbeeld 29. Er zal een ‘forum’ worden ingesteld om de voortgang te bespreken (de gevreeste wereldregering?).

movie oggy and the cockroaches 37. Het grootste deel van de financiering zal uit eigen middelen van ontwikkelde landen komen.

dollar biljetten kopen 38. Het bedrijfsleven mag meeinvesteren.

woensdag wk voetbal 39. Vanaf 2013 zal de kas door de ontwikkelde landen worden gevoed.

wat betekent pdf bestand 40. Er zal een orgaan worden ingesteld dat volgens de regels van de overeenkomst zal opereren (de gevreeste wereldregering?).

koude automaat schakelt niet 44. Hier komen de bedragen die in de periode 2010-2012 zullen worden toegezegd.

waarmee reinig je een sony tv 45. Hierin wordt over de technologie transfer gesproken. Er komen regionale centra. Het is misschien interessant om te weten dat de VS het als behulpzaam ziet om patenten op ‘cleantech’ sneller toe te wijzen. Het zou veel beter zijn als patenten op klimaat technologie zouden worden afgeschaft, hoodfzakelijk omdat ze over het algemeen worden misbruikt om innovaties van de markt te houden.

city calm down eczeem behandeling creme